Photo of Dr Paul Bryant-Quinn

Dr Paul Bryant-Quinn

Publications

Books

Apocryffa Siôn Cent, Aberystwyth, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, 2004.

Gwaith Ieuan ap Llywelyn Fychan, Ieuan Llwyd Brydydd a Lewys Aled, Aberystwyth, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, 2003.

Gwaith Syr Phylib Emlyn, Syr Lewys Meudwy a Mastr Harri ap Hywel, Aberystwyth, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, 2001.

Gwaith Ieuan Brydydd Hir, Aberystwyth, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, 2000.

Articles

‛Addoli'r Grog', Llên Cymru, vol. 35, 2012

‛‟Aur yw pris y wisg: Llywelyn ap Morgan a'r grog yn Aberhonddu', Dwned, vol. 16, 2010

‛‟Bro Wych Annwyl: Cywydd Siôn Cent i Frycheiniog', Dwned, vol. 9, 2008

‛Ailystyried Englynion yr Offeren gan Ddafydd ap Gwilym', Dwned, 2002

‛Y Mab o Emlyn: Syr Phylib Emlyn a'i Waith', Ceredigion, vol. 14, 1999

‛‟Enaid y Gwir Oleuni: y Grog yn Aberhonddu', Dwned, 1996

Chapters

‟Holi'n hir yn y tir tywyll, in Walford Davies D (eds) Cof ac Arwydd[:] Ysgrifau Newydd ar Waldo Williams, Llandybïe: , 2006

‛Adeiledd Dioddefaint: Sylwadau ar Rai Themau yn yr Ail Gainc', in , Dinbych: , 1998

‛Chwedl Siôn Cent', in ,